Stránky

Hlášení poruch veřejného osvětlení

TS-technické služby, a.s.Povinné údaje:

Město/obec, ulice,(lokalita, místní název)+č.p:

Specifikace poruchy:
Nesvítí úsek Porucha svítidla, nebo lampy VO


Nepovinné údaje (pro zpětnou vazbu na ohlašovatele):

Jméno a příjmení ohlašovatele:


Telefon:


Email:


Další komentář:


Aktualizace 21.11.2018

Kontakt

TS-technické služby, a.s.
Bukovecká 51
73991 Jablunkov
IČO:25361180
DIČ:CZ25361180

160